PRØVESVAR

Provesvar

På siden «Prøvesvar» kan helsepersonell se svar på mikrobiologiske prøver som pasienten har tatt i forbindelse med koronaviruset (SARS-CoV-2, Covid-19). Både positive og negative prøvesvar vises i kjernejournal.

Hver gang siden «Prøvesvar» åpnes hentes det informasjon inn til kjernejournal. Prøvesvaret vises i sanntid, ingen prøvesvar lagres i kjernejournal.

Prøvesvarene hentes fra  laboratorienes prøvesvarrapporter for luftveisanalyser.

 

Skriv ut denne siden