Reservasjon mot å ha kjernejournal

reservasjon

Pasienten kan reservere seg mot å ha kjernejournal.

Ved reservasjon blir kjernejournal umiddelbart utilgjengelig for helsepersonell, og all data slettes etter 30 dager. Pasienten kan innen 30 dager ombestemme seg og be om å få gjenopprettet informasjonen i sin kjernejournal. For å få gjenopprettet kjernejournal må pasienten henvende seg til Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 eller selv logge seg inn på helsenorge.no og aktiverer kjernejournal. Innholdet i kjernejournal slettes ikke dersom pasienten angrer seg innen 30 dager.

Pasienten bør informeres om følgende ved ønske om reservasjon fra kjernejournal:

«Kjernejournal kan inneholde viktige opplysninger som kan bidra til at du får riktig behandling i en kritisk situasjon. Å reservere seg fra kjernejournal vil bety at informasjon om deg ikke lenger blir tilgjengelig via dette systemet. Det er angrefrist på denne reservasjonen. Vil du oppheve reservasjonen, ta kontakt med Veiledning helsenorge.no innen 30 dager. Etter 30 dager blir alle opplysningene om deg slettet permanent. Du kan som alternativ sperre hele kjernejournalen. Da stenges kjernejournalen, men opplysningene slettes ikke, og helsepersonell kan få tilgang til opplysningene i en nødsituasjon. Hvis du senere likevel skulle ønske å ha en kjernejournal, kan den opprettes på ny med informasjon samlet inn fra den nye dato».

Skriv ut denne siden