Pågående behandlinger/implantater

Behandling implantat

Siden «Pågående behandling /Implantater» har to underkategorier

  • Pågående behandling
  • Implantater

Her registreres opplysninger om pågående viktige behandlingsløp og implantater som kan innebære en helserisiko hvis det ikke tas hensyn til i forbindelse med helsehjelp til pasienten.

Det er i hovedsak leger som registrerer kritisk informasjon, men ved enkelte konkrete behandlingssituasjoner kan annet helsepersonell som sykepleier og psykolog få delegert gjennomføringsansvar for behandling/oppfølging.

Konkret innebærer det følgende:

  • Onkologiske sykepleiere kan registrere cytostatika kurer, Immunhemmende/-modulerende behandling og strålebehandling
  • Nyresykepleiere kan registrere dialyse behandling
  • Kardiologiske sykepleiere kan registrere implantat som Pacemaker og Hjertestarter (ICD)
  • Psykologer kan registrere om pasienten har psykiatrisk kriseplan

Pågående behandling

Behandling

Kunnskap om pågående behandlingsløp vil kunne påvirke valg av behandling og andre helsetiltak,  det kan bidra til riktig diagnose, og det kan være opplysninger om behandling som ikke bør seponeres. Behandlingsløp som ikke fremkommer når man ser på pasientens legemiddelliste er spesielt viktig å gjøre oppmerksom på her.

Implantater

Implantat

Denne kategorien omfatter transplantater, permanente proteser og fremmedlegemer. Formålet med registreringen er å gi opplysninger som i en akuttsituasjon kan påvirke valget av utredning og behandling.  Det er viktig å begrense registreringen til de implantater /proteser som er betydningsfulle i denne sammenhengen, det vil si at de har betydning for diagnose og behandlingsvalg i en akutt situasjon. Detaljeringsnivået i kodeverket er tilpasset dette formålet.

 

Skriv ut denne siden