Varslingsprofil (e-postvarslinger)

varslingsprofil

Kjernejournal sender alltid e-postvarsling til pasienten ved følgende hendelser:

  • når det er blitt opprettet en kjernejournal på pasienten
  • det er gjort endringer på siden Innstillinger

Dersom det er slått på sender kjernejournal også varsler:

  • når en side som pasienten har sperret åpnes
  • månedlig dersom kjernejournalen har vært åpnet

E-postadressen

Forutsetning for at varsling kan skje er at pasient har en aktiv e-postadresse som er bekreftet i Difis kontakt- og reservasjonsregister i løpet av de siste 18 måneder. E-postadressen som benyttes vises under «Varslingsprofil». Pasienten kan gå via norge.no for å oppdatere sin kontaktinformasjon.

Familier kan ha oppgitt samme e-postadresse. Hvis du som helsepersonell aktiverer varsling for pasienten, be pasienten verifisere at e-postadressen er korrekt. Dersom pasient ønsker å endre e-postadresse gjøres dette i Difis kontakt- og reservasjonsregister som er tilgjengelig via norge.no.

Følgende hendelser varsles alltid

Kjernejournal vil alltid sende e-post til pasient ved endringer som er gjort under «Innstillinger», som kvittering ved viktige hendelser. Det gjelder endring av pasient sin tilgang til kjernejournal fra helsenorge.no, sperring av sider i kjernejournal, blokkering av utvalgte helsepersonell, pasient er reservert fra å ha kjernejournal, og / eller endring av varslingsprofil. E-posten sendes innen et døgn til oppgitt e-postadresse.

Varsler pasienten kan velge i tillegg

Kjernejournal sender ikke ut varsel for åpning av sperret informasjon eller pålogging i pasient sin kjernejournal før pasient har aktivert denne funksjonen. Ved aktivering av varsling vil e-post sendes ut innen en måned for melding om oppslag og innen et døgn for melding om åpning av sperret informasjon.

Skriv ut denne siden