Blokkering av «Besøkshistorikk» for alt helsepersonell

blokkering_av_besokshistorikkDet er mulig for pasient å blokkere «Besøkshistorikk» for innsyn fra helsepersonell. Dette medfører at «Besøkshistorikk» vil ikke kunne åpnes ved tjenstlig behov eller i nødsituasjoner.

Besøkshistorikken viser all kontakt pasienten har hatt med spesialisthelsetjenesten fra og med 2008. Det er ikke mulig å fjerne besøk ved enkelte avdelinger etter ønske fra pasienter, og kjernejournal gir derfor pasienten mulighet til å hindre helsepersonell å åpne siden.

Blokkeringen kan oppheves på helsenorge.no av pasienten selv, eller ved at pasienten tar kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Skriv ut denne siden