Sperring av alt helsepersonell

sperring_av_alt_helspersonell

Pasienten kan velge å sperre hele eller deler av sin kjernejournal for innsyn fra helsepersonell. Når denne sperringen er aktivert, vil helsepersonell kun få innsyn ved å be om samtykke fra pasienten, og i nødsituasjoner.

Når en arkfane i kjernejournal er sperret for helsepersonell, blir den markert med en hengelås.

Åpning av sperrede sider

Når helsepersonell har behov for å åpne en sperret side i kjernejournal, må en ta stilling til om en har samtykke fra pasienten eller om siden åpnes som følge av en akuttsituasjon uten pasientens samtykke.

Åpning av sperrede deler av kjernejournal logges særskilt i overvåking av kjernejournal og vises eksplisitt i pasientens logg i kjernejournalen på helsenorge.no uavhengig av om pasient har satt på varsling.

Skriv ut denne siden