INNSTILLINGER

I siden «Innstillinger» kan helsepersonell bistå pasienten med å gjøre ønskede tilpasninger i kjernejournal. Helsepersonell kan på vegne av pasienten, og med pasientens samtykke endre følgende innstillinger i kjernejournalen:

  1. Varslingsprofil. Innstillinger for når pasientens skal motta e-postvarsling om oppslag og endringer i kjernejournal.
  2. Reservasjon mot tilgang til kjernejournal for Hesenorge. Hindre tilgang til kjernejournal fra internett via portalen Helsenorge.
  3. Sperring av alt helsepersonell. sperre hele eller deler av kjernejournalen mot helsepersonells innsyn.
  4. Blokkere utvalgt helsepersonell. Blokkere utvalgte helsepersonell mot innsyn i pasientens kjernejournal.
  5. Blokkering av besøkshistorikk for alt helsepersonell. Innstilling som blokkerer alle helsepersonell fra å se pasientens besøkshistorikk.
  6. Reservasjon. Reservere pasienten mot å ha kjernejournal.

All aktivitet på siden Innstillinger loggføres på samme måte som annen aktivitet i kjernejournal og vises for pasienten på helsenorge.no.

Pasienten kan også administrere dette selv ved å logge seg inn på Helsenorge eller ved å henvende seg til Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

 

Skriv ut denne siden