Problemer med innlogging?

Vanlige problemer med innlogging

Hvis feltet for inntasting av PIN-kode ikke vises på innloggingssiden, kan det være fordi du har valgt en innlogging som krever Java, og at du ikke har installert eller har en utdatert versjon av Java. Det kan også være at du har valgt Buypass javafri innlogging, men ikke installert dette.

Javafri innlogging

Med javafri innlogging får du kortere innloggingstid til kjernejournal, og unngår gjentakende meldinger om at Java må oppdateres. Buypass og Commfides tilbyr javafri innlogging til kjernejournal.

Klikk her for å se hvordan du installerer Buypass javafri 

Klikk her for å se hvordan du installerer Commfides javafri.

Innlogging med Java

Gå til www.java.com og installer siste versjon av Java.

Forutsetninger for å få tilgang til kjernejournal:

  • Gyldig HPR-godkjenning
  • Ved førstegangspålogging må du bekrefte at du har tilegnet deg kunnskap om kjernejournal («Veiviser for kjernejournal»)
  • Gyldig PKI-kort på sikkerhetsnivå 4
    • Smartkort fra Buypass eller Commfides
  • Gyldig virksomhetssertifikat. Installeres sammen med EPJ. Må oppdateres hvert 3. år. Utstedes av Buypass eller Commfides.
    • eller
  • HelseID autentisering (da er det ikke nødvendig med virksomhetssertifikat mot kjernejournal).

Klikk her for mer detaljert informasjon om teknisk tilrettelegging

Skriv ut denne siden