Komplikasjoner ved anestesi

Anestesi kompl

Kategorien Komplikasjoner ved anestesi har to underkategorier

  • Intubasjonsproblem
  • Annet problem ved anestesi

Ved å varsle tidligere kjente komplikasjon under anestesi som følge av forhold hos pasienten, kan risikoen for skade reduseres. Disse pasientene får i dag utlevert «Anestesiproblemkort» som de skal bære med seg. Kjernejournal gjør denne informasjonen tilgjengelig elektronisk.

Ved å ta forholdsregler i form av alternativt utstyr, endret prosedyre eller økt bemanning tilpasset de forventede komplikasjoner tas risikoen for disse pasientene ned. De forventede komplikasjonene kan oppfattes på bakgrunn av informasjon om kjente lidelser og symptomer, men også om pasienten har hatt komplikasjoner ved anestesi tidligere.

Intubasjonsproblem

Kompl ved anestesi

Under valget «Intubasjonsproblem» kan man registrere gradering av anatomisk tilgjengelighet for intubasjon (Cormack & Lehane).

Annet problem ved anestesi

Annet anestesi

Hos personer hvor anatomiske forhold i nakke, kjever, munnhule eller strupe er vesentlig forskjellig fra det normale, kan intubasjon være veldig vanskelig. Derfor er dette viktig å varsle om i kjernejournal.

I anestesiproblemkortet er anafylaksi ved anestesi er et eget punkt. De viktigste allergener er f.eks. perifert virkende nevromuskulære blokkere, lateks, antibiotika og klorheksidin. Disse skal dokumenteres i informasjonskategorien «Overfølsomhetsreaksjoner».

Skriv ut denne siden