Reservasjon mot tilgang til kjernejournal fra helsenorge.no

Vise kjernejournal på Helsenorge.no

Pasienten kan velge at kjernejournal kun skal være tilgjengelig for helsepersonell på helsenettet (lukkket nett). Dette kan gjøres ved å reservere mot til tilgang til kjernejournal fra helsenorge.no

Pasienten kan se sin kjernejournal ved å logge seg inn på helsenorge.no med Bank-ID eller BuyPass kort. Hvis pasienten ikke ønsker at kjernejournalopplysningene skal være tilgjengelig på helsenorge.no, kan denne tilgangen sperres slik at pålogging ikke er mulig. Da kan kjernejournalen fortsatt benyttes av helsepersonell via lokal pasientjournal (EPJ) i lukket nett (Norsk Helsenett). Pasienten kan få innsyn i kjernejournal ved å henvende seg til Direktoratet for e-helse for å få utskrift.

Velg «Legg til reservasjon mot internett» og sperring blir aktivert umiddelbart.

For å fjerne reservasjon mot tilgang via internett velges «Slett», og innsyn i kjernejournal via innlogging på helsenorge.no er umiddelbart tilgjengelig.

Skriv ut denne siden