Smitte

Smitte

Kategorien «Smitte» inneholder kun meldepliktige infeksjonssykdommer der sykdommen får konsekvens for valg av behandling til pasienten. Dette gjelder spesielt hvor valg av antibiotika er avgjørende. Det er ikke gitt rom for å registrere sykdommer hvis eneste hensikt er å informere helsepersonell om ev smittefare.

Smitte reg

I kjernejournal gis opplysninger om smittsomme sykdommer hvor det er fare for at pasienten blir feilbehandlet eller feildiagnostisert om infeksjonen er ukjent. Det angis med et generelt varsel innenfor smittekategorien («Annen smittsom sykdom med konsekvens for behandling av pasienten»), unntatt for MRSA, VRE og ESBL som varsles spesielt. Andre smittsomme sykdommer som vil påvirke valg av behandling til pasienten bør spesifiseres nærmere under «Kritiske medisinske tilstander», «Pågående behandlinger/implantater» eller «Endringer i behandlingsrutiner», avhengig av hva som er problemstillingen rundt tilstanden. Når pasienten er blitt smittefri skal opplysningene fjernes fra kjernejournal.

Kodeverk «Smitte»

  1. Sykdom forårsaket av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)
  2. Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker (VRE)
  3. Sykdom forårsaket av ekstendert spektrum-betalaktamaser (ESBL)
  4. Sykdom forårsaket av annen multiresistent mikrobe
  5. Annen smittsom sykdom med konsekvens for behandling av pasienten

Hvis smitte er registrert så gis det overordnet/kort informasjon om smittetype og lenker til Helsebiblioteket og Smittevernveilederen.

For mer informasjon om smitte klikk deg inn på Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet (krever internettilgang).

 

 

Skriv ut denne siden