Blokkering av utvalgt helsepersonell

blokkering_av_utvalgt_helsepersonell

Pasienten kan hindre at utvalgt, det vil si navngitt, helsepersonell får innsyn i sin kjernejournal ved at pasienten blokkerer dem. En slik blokkering fører til at helsepersonell som er blokkert ikke får innsyn i pasientens kjernejournal i nødsituasjoner. Blokkering mot utvalgte helsepersonell kan gjøres for pasienten av helsepersonell her i «Innstillinger» eller ved at pasienten selv kontakter Veiledning helsenorge.no (23 32 70 00). Ved blokkering må helsepersonell sitt HPR-nummer oppgis. HPR nummer er tilgjengelig på nettsidene til Statens autorisasjonskontor.

Oppheving av en blokkering i kjernejournal kan kun gjøres på forespørsel fra pasienten. Veiledning helsenorge.no, samt helsepersonell som ikke er blokkert, kan bistå med å slette blokkeringen. Opphevelse av blokkering logges særskilt i Direktoratet for e-helses overvåking av kjernejournal og vises eksplisitt i pasientens logg på helsenorge.no.

Skriv ut denne siden