Legemiddelhistorikk

Legemiddelhistorikk

Legemiddelhistorikk viser e-resepter og legemidler som er utlevert på resept (også papirresepter) fra apotek i Norge.
Kjernejournal kan vise inntil 3 års historikk ved å endre på tidsintervallet i «Vis siste». Kjernejournal henter inn pasientens aktive e-resepter fra den dato pasienten får opprettet kjernejournal og begynner da å lagre e-resepter og utleverte legemidler på resept. Denne dato finnes under pasientens navn i headingen.
Kilden er Reseptformidleren og informasjonen vises slik som den kommer fra Reseptformidleren. Kjernejournal mottar en elektronisk melding hver gang det skjer en utlevering av legemidler på resept ved et apotek. Hvis det er en utlevering på en e-resept, vil også reseptinformasjonen følge med meldingen og dermed vises i kjernejournal. For legemidler utlevert på resept fra papir/telefax/telefon vil de bare inneholde informasjon om selve utleveringen. Hvis apoteket har lagt inn informasjon om rekvirent på resepten, vil dette også vises i kjernejournal.

Ved å klikke på en rad får man se reseptene og utleveringene innenfor den gitte ATC-gruppen. Utleveringene er samlet per resept, og reseptene er sortert etter dato for aktivitet på resepten. Kjernejournal viser kun de 3 siste reseptene pr. ATC gruppe når kjernejournal åpnes. Dersom man ønsker å se eldre resepter i gruppen klikker man på ikonet «Hent resterende» nederst i gruppen.

Søk etter legemidler

Listen over legemidler  kan bli lang hos pasienter som har fått utlevert mange og ulike legemidler. Søk går i alle pasientens utleverte og forskrevne legemidler (3 års historikk) også når du begrenser visningen i legemiddellisten til f.eks. siste 6 mnd.

Ved søk skrives det inn et søkeord hvorpå to typer søk gjøres:

  1. Søk basert på søkeordet som fritekst
  • navn-form-styrke i resept forskrevet på virkestoff, merkevare eller legemiddelpakning
  • navn-form-styrke i utlevering av legemiddelpakning
  • navn i utlevering av legemiddelblanding
  1. Søk basert på ATC-koder som søkeordet er relatert til
  • selve ATC-koden
  • navnet på ATC-kode
  • legemiddel som er relatert til (inneholder) ATC-koden
  • virkestoff som finnes i et legemiddel som er relatert til ATC-koden

Kopier eller skriv ut Legemiddelhistorikk

Knappen «Utskrift/kopier» i siden Legemiddelhistorikk gir mulighet til å kopiere listen av legemidler, til f.eks. notat i pasientjournal, henvisninger, brev eller til utskrift av en legemiddelliste. Først vises en utvalgsside med alle utleveringer innenfor angitt tidsperiode (velg evt. annen tidsperiode i nedtrekkslisten). Flere produkter innenfor samme ATC-gruppe er filtrert bort, men du kan få vist alle ved å fjerne haken «Skjul duplikatprodukter». Utskrift av legemiddellisten sorteres i rekkefølge: fast, ved behov, kur og ikke angitt (papirresepter).

Ved valg av «Skriv ut legemiddelliste» vil det automatisk bli fylt inn pasientens personalia, dato for utskrift, av hvem og hvor. Det vil også vises en tabell med pasientens kritiske informasjon om dette er registrert i kjernejournal.

 

 

 

 

Skriv ut denne siden