Overfølsomhetsreaksjoner

Overfolsomhetsreaksjoner

Kategorien Overfølsomhetsreaksjoner har to underkategorier

  • Legemiddelreaksjon
  • Annen allergi

Legemiddelreaksjon

Legemiddelreaksjon

Kjennskap til tidligere alvorlige reaksjoner på legemiddelbehandling kan være av avgjørende betydning når man skal velge videre behandling til pasienten. Dette er viktige opplysninger som kan formidles via kjernejournalen.

Registreringen skal beskrive hva som faktisk har skjedd. Dvs. mistenkt agens, reaksjonen som pasienten fikk, alvorlighetsgrad samt hvor sikker denne informasjonen er. Kjernejournal skal ikke gi føringer for hvilke konsekvenser dette skal ha for behandling senere, det vil måtte avgjøres av ansvarlig behandler i hver enkelt situasjon. Registreringen kan inneholde opplysninger om hvordan et problem er blitt løst, eller råd og erfaringer om mulige alternative behandlinger.

Følgende koding kan derfor gjøres for å angi legemiddel pasienten har reagert på:

  1. Merkevarenavn (Merkevare-ID etter strukturert søk i FEST)
  2. ATC-kode (7, 5 eller 4 siffer/plasser). Det vil fortløpende vurderes behov for å kunne angi tre siffer. Foreløpig er det kun mulig for V08 – kontrastmidler.
  3. Virkestoff-ID (virkstoffkoder fra FEST)
  4. Hjelpestoff (logisk variabel, må kombineres med 1.)

Allergipass

Allergipass2

Kjernejournal er normalt en god måte å dekke behovet for informasjon om alvorlige legemiddelreaksjoner, men hvis innbygger oppholder seg utenfor Norge vil ikke informasjonen lengre være tilgjengelig hvis noe skulle oppstå.

Kjernejournal gjøre det mulig, for leger, å skrive ut et legemiddelallergikort som pasienter kan ta med seg når de skal på utenlandsopphold.

Allergipasset lages ved hjelp av en veiviser. Kriteriene for at et allergipass kan skrives ut er at legemiddelreaksjonen må være alvorlig,  ha status bekreftet og være bekreftet med resultat av tester/analyser. Passet er på engelsk.

Kortet er laget etter den europeiske standarden foreslått av «The European Network on Drug Allergy» og «Drug Allergy Interest Group» innen «The European Academy of Allergy and Clinical Immunology».

Annen allergi

Annen reaksjon

Registrering av allergier og andre reaksjoner skal omfatte reaksjoner som kan være av kritisk betydning i en akuttmedisinsk sammenheng. Registrering skal innbefatte agens, type reaksjon og reaksjonens alvorlighetsgrad, og i hvilken grad årsaken(-e) til reaksjonen(-e) er verifisert.

Det norske matvareallergi-registeret viser at det er noen få allergener som står for mer enn 95 % av alle alvorlige reaksjoner. Kjernejournal har på bakgrunn av dette laget en «kortliste» med utgangspunkt i disse allergenene.

Kortliste over viktige allergier  
MelkErterAndre nøtter enn peanøtter
EggSoyaValmuefrø
HveteLupinInsektgift
SkalldyrBukkehornkløverLatex
FiskPeanøtterAnnen viktig allergi (spesifiseres i fritekst)
Skriv ut denne siden