Legemidler i bruk (LiB)

LIB

Siden «Legemidler i bruk» viser meldinger som er sendt via e-resept til Reseptformidleren. Disse meldingene er en del av multidose i e-resept. Meldingene kan kun sendes inn av den som er LIB-ansvarlig lege. Som regel er det pasientens fastlege. Meldingene kan sendes inn for alle pasienter som får medikamenter via kommunal pleie- og omsorgstjeneste uavhengig av om de pakkes i multidosepakker eller administreres på annen måte.

Legemidler og kosttilskudd som er pakket i multidose markeres i listen med et ikon.

Bruk av disse meldingene forutsetter at fastleger og multidoseapotek har støtte for løsningen. Det har vært en begrenset utprøvning siden 2014 hos noen få aktører og det forventes at de øvrige EPJ-systemene som benyttes av fastlegene får støtte for den nye løsningen i løpet av 2020/2021. Foreløpig vil det derfor være få pasienter som har innhold i denne siden. For fullstendig status se siden for Multidose i e-resept.

Pasienter som får utleveringer basert på papirmultidose vil ikke ha visning på denne siden, men utleveringene vises som utleveringer under legemiddelhistorikk.

Manøvrering mellom meldingene

Når du henter opp LIB-listen vil alltid siste melding vises. Dersom du ønsker å se på tidligere meldinger trykker du på knappen med listens dato og type (til venstre i knapperaden). Du vil da få en liste over alle LIB-meldinger og kan se på tidligere meldinger.

2 typer LIB-meldinger

  1. Melding fra lege. Dette er melding sent fra LIB-ansvarlig lege til apotek
  2. Forespørsel fra apotek. Dette er melding som sendes fra apotek tilbake til LIB-ansvarlig lege når apoteket har spørsmål om et eller flere av legemidlene på listen. Legen kan svare med å send en ny «Melding fra lege».  Det legemiddelet hvor det er knyttet et spørsmål eller svar er markert med en liten «snakkeboble».

Gruppering av legemidler i LIB-listen

I LIB-visningen er legemidlene gruppert etter brukstype:

  • Fast
  • Behov
  • Kur

I tillegg kan det finnes en gruppe som benevnes «Seponert fra LIB». Dette er legemidler som er seponert etter at forrige LIB-melding ble sendt. De fjernes når det sendes ny melding uten nye seponeringer.  Dersom det sendes flere LIB-meldinger samme døgn vises seponerte legemidler likevel på de etterfølgende meldingene i ett døgn.

Legemiddeloverfølsomhet i LIB-meldingen

Dersom LIB-ansvarlig lege har registrert legemiddelreaksjoner (CAVE) i sitt journalsystem, sendes dette med i LIB-meldingen. Dette vil i kjernejournal vises i egen ramme øverst på LIB-siden.

Dersom denne reaksjonen ikke er registrert som kritisk informasjon i kjernejournal blir du gjort oppmerksom på dette ved at øvre venstre «arm» av Kritisk informasjon-symbolet er rødt.

Informasjonen fra LIB-meldingen kopieres over til kjernejournals side for kritisk informasjon og du kan bekrefte at dette ønskes registrert i kjernejournal.

cave

Vis originalmelding

Dersom du ønsker å lese LIB-meldingen slik den er sendt fra lege eller apotek kan du trykke på knappen «Vis originalmelding». Du får da opp et visningsvindu med den originale meldingen slik den vises på apotek eller for legen.

 

Skriv ut denne siden