Næringsmidler og forbruksmateriell

Naringsmid_Forbruksm

Siden Næringsmidler og forbruksmateriell viser resepter og utleverte varer fra apotek eller bandagist. Siden er inndelt i to grupper

  1. Næringsmidler
  2. Medisinsk forbruksmateriell.

Innenfor hver gruppe er det underkategorier, og disse er sortert etter dato for siste utlevering.

Slik som i fanene Legemiddelhistorikk og Legemidler i bruk, kan du her klikke på en rad for å ekspandere raden for å se reseptene og utleveringene innenfor gruppen av Næringsmidler eller Medisinsk forbruksmateriell.

Kopier eller skriv ut liste over Næringsmidler og forbruksmateriell

Knappen «Utskrift/kopier» i siden Næringsmidler og forbruksmateriell gir mulighet til å kopiere listen til f.eks. notat i pasientjournal, rapporter eller til utskrift av pasientens Næringsmidler og forbruksmateriell. Først vises en utvalgsside med alle resepter og utleveringer innenfor angitt tidsperiode (velg evt. annen tidsperiode i nedtrekkslisten). Hvis ønsket kan man filtrere vekk utleveringer av like produkter og/eller tidligere resepter.

Ved valg av «Skriv ut » vil det automatisk bli fylt inn pasientens personalia, dato for utskrift, av hvem og hvor.

Skriv ut denne siden