Driftstatus

Status for registre og datainnlastinger

      1. Kjernejournal er basert på aktive forbindelser med ulike registre. Uforutsette driftsproblemer i registrene, eller i kjernejournal sin tekniske oppkobling mot disse, kan medføre at funksjonalitet eller informasjon blir utilgjengelig.
      2. Kjernejournal laster jevnlig inn informasjon fra eksterne datakilder. Eventuelle forsinkelser i innlastingene vil vises her.

Sjekk status for registre og datainnlastinger

Skriv ut denne siden