Om pasienten

Om pasienten_ikkeKontakt

Siden «Om pasienten» viser informasjon som er hentet fra ulike registre og informasjon pasienten selv har registrert om sin helse via helsenorge.no/min-helse.

Hvis pasienten har fylt ut opplysninger om seg selv om kommunikasjon og/eller sykdommer, vil kjernejournalindikatoren (knappen som vises i lokal pasientjournal) være mørk blå med hvite initialer «KJ».

Helsepersonell har tilgang til å registrere og oppdatere disse opplysningene hvis pasienten ber om det. Det er pasienten som kontrollerer informasjonen her, så registrering, endring eller sletting utført av helsepersonell må kun gjøres med samtykke fra pasienten.

For å gjøre pasientens standpunkt om organdonasjon lettere tilgjengelig for helsepersonell, er det mulig for innbygger å registrere digitalt donorkort på helsenorge.no. Denne informasjonen lagres i kjernejournal og vil være synlig for helsepersonell når de klikker på knappen «Vis donorkort».

Noen pasienter ønsker å signalisere til helsepersonell at visse familiemedlemmer i familietreet ikke skal kontaktes/informeres. Helsepersonell kan, etter ønske fra pasienten, registrere/endre en slik markering av et familiemedlem. Dette gjøres ved å registrere «Uønsket kontakt», familiemedlemmet vil da bli markert med «skal ikke kontaktes/informeres»  i familietreet.

Sletting av egenregistrerte opplysninger er permanente, og det blir ikke beholdt historikk over tidligere registreringer.

Innhold i siden:

OpplysningerType opplysningKilde
PersonaliaAdresse
Registrert sivilstatus
Familie:
- Ektefelle/registrert partner (alder)
- Foreldre (alder)
- Barn (alder) og foreldreansvar for barn under 18 år
- For barn under 18 år vises om foreldre har foreldreansvar
Folkeregisteret
PersonaliaMobiltelefonnummer til pasient og familieDifis kontakt- og reservasjonsregister
FastlegeNåværende og tidligere fastlege siste 3 årene samt vikar/-er for fastlege.Fastlegeregisteret
Kontaktpersoner/-tjenesterNærmeste pårørende, pårørende, andre behandlere, tjenester, arbeidsgiverRegistreres av pasienten selv på helsenorge.no via Min helse.
Helsepersonell kan registrere på vegne av pasienten, dersom pasienten ønsker det
KommunikasjonVansker med syn, hørsel, tale, kognitive vansker og tolkebehov.Registreres av pasienten selv på helsenorge.no via Min helse.
Helsepersonell kan registrere på vegne av pasienten, dersom pasienten ønsker det.
Egenregistrerte sykdommerPasientens egen registrering av tidligere behandlinger eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.Registreres av pasienten selv på helsenorge.no via Min helse.
Helsepersonell kan registrere på vegne av pasienten, dersom pasienten ønsker det.
DonorkortDigitalt donorkort Registreres av pasienten selv på helsenorge.no via Min helse.

 

 

 

Skriv ut denne siden