Teknisk tilrettelegging

Kjernejournal er en digital løsning som er tilgjengelig for helsepersonell i det lokale kliniske fagsystemet (f.eks. EPJ eller kurve). Her finner du teknisk informasjon om hvordan du får tilgang til kjernejournal.

1) Kjør MiljøApp (programfil) for å kontrollere oppsett og avdekke mangler:

MiljøApp kan kjøres flere ganger. Alle feil må rettes.

Noen feil i MiljøApp?

2) Les nødvendige dokumenter

  • Del 1: Steg for steg – slik kommer du i gang
  • Del 2: Hvis MiljøApp feiler i forbindelsessjekk – Leveres lokal IT
  • Del 3: Slik aktiverer du kjernejournal i ditt kliniske fagsystem (kontakt leverandør av ditt system for detaljert beskrivelse)

Problemer? Kontakt din systemleverandør for å bistand med kjernejournalintegrasjon.

3) Sjekk driftstatus for å avdekke midlertidige problemer

Driftstatus viser status for registre og datainnlastinger. Vis driftstatus

Fortsatt problemer? Kontakt din systemleverandør for ytterligere støtte.

 

 

Skriv ut denne siden