Om pasienten (Oversikt)

om-pasienten_oversikt

Her vises adresse fra Folkeregisteret, pårørende/familie og evt. kommunikasjonsvansker.

Pårørende vises dersom det finnes registrerte familiemedlemmer i Folkeregisteret. Lenken «Familie fra Folkeregisteret» fører deg til hoved siden «Om pasienten». Med familie regnes her foreldre, barn og evt. ektefelle/ registrert partner. Hvis pasienten selv har registrert pårørende vises «Pårørende registrert av pasienten: X» (antall pårørende). Se hovedsiden for mer informasjon.

Dersom pasienten har registrert kommunikasjonsvansker er dette spesifisert med tittel «Kommunikasjon». Dersom det er registrert et behov for tolk er dette angitt med hvilket språk som det trengs tolk for. Er det registrert andre kommunikasjonsvansker er dette angitt med «Pasienten har kommunikasjonsvansker».

Les mer om «Om pasienten»

 

 

 

Skriv ut denne siden