Legemidler (Oversikt)

CYP

Her vises informasjon om pasientens utleverte legemidler og e-resepter siste 12 mnd.

Legemidler som trenger spesiell oppmerksomhet

Basert på Legemiddelverket (SLV) sin «Sjekkliste for legemiddelgjennomgang» varsler kjernejournal dersom pasienten har fått utlevert eller foreskrevet legemidler som forekommer på denne listen de siste 12 mnd. Man viser da hvilken gruppe av legemidler som legemiddelet tilhører, navn på aktuelle legemiddel og hvilken risiko eller bivirkninger som det advares spesielt mot. Ved å klikke på den aktuelle legemiddelgruppe får man opp et vindu med utleveringshistorikk for legemidler i denne gruppen. I samme vindu vises også rådene fra SLV angående behandling med legemidler i denne gruppen.

Dersom det er utlevert mer enn en type legemiddel innen samme legemiddelgruppe står det i stedet for legemiddelnavnet «X ulike legemidler» hvor X er antallet.

For pasienter over 65 år er SLVs varslingsliste utvidet. Dette tar kjernejournal hensyn til slik at legemidler som står på listen varsles kun for pasienter over 65 år.

Se SLV sin «Sjekkliste for legemiddelgjennomgang» (krever internettilgang)

Noen pasienter har sykdommer eller andre tilstander som gjør at de reagerer unormalt på enkelte legemidler. Det er funksjonalitet i kjernejournal som gjør det mulig å varsle kombinasjoner av absoluttlistekoder og ATC-koder.
Hvis en pasient har registrert kritisk medisinsk tilstand med en absoluttkode som er koblet til en ATC-kode og pasienten  har fått utlevert eller foreskrevet dette legemidlet, signaliseres dette med et varslingssymbol i legemiddellisten og under «Legemidler som trenger spesiell oppmerksomhet» på siden Oversikt. Råd om dosetilpasning/alternativ vises ved å klikke på legemidlet i listen.

Legemiddelhistorikk

Under «Legemidler som trenger spesiell oppmerksomhet» vises en komplett legemiddelhistorikk for siste 12 mnd. (utleveringer og e-resepter). Dersom pasienten ikke har mottatt noen legemidler som står på SLVs liste de siste 12 mnd., vises kun legemiddelhistorikk for siste 12 måneder.

Legemidler i bruk (LiB)

Hvis pasienten har LIB (e-multidose) skal informasjon om dette vises i stedet for legemiddelhistorikk på oversiktsfanen.

Skjulte resepter

Dersom pasienten har en eller flere låste resepter eller utleveringer av legemiddel på låst resept vil det i tittellinjen vises et ikon og teksten «Det finnes skjulte legemidler». Klikk på tittellinjen for å komme til legemiddelsiden hvor man evt. kan få åpnet visning av låste resepter og skjulte legemiddelutleveringer.

Vergeinnsynsreservasjon

Dersom det finnes minst en resept med angitt «Vergeinnsynsreservasjon» i legemiddelhistorikk listen vises en blå informasjonsmelding. Vær da forsiktig med å omtale legemidler dersom verge er tilstede. Gå til fanen Legemidler for mer informasjon om hvilket legemiddel dette gjelder.

Les mer om «Legemidler»

Skriv ut denne siden