Oversikt

Oversiktsside

Siden «Oversikt» er startsiden når pasientens kjernejournal åpnes. Den viser oppsummert informasjon fra andre sider, og varsler i tillegg om legemidler som trenger spesiell oppmerksomhet.

Informasjonen som vises finnes mer utfyllende i andre faner, men kombinasjonen av forskjellig informasjon, så som kritisk informasjon kombinert med pasientens egenregistrerte sykdommer, kan gi en ekstra verdi.

På Oversikt-siden vises informasjonsruter om:

 • Kritisk informasjon (les mer)
 • Legemidler (les mer)
  • Legemidler som trenger spesiell oppmerksomhet
  • Legemiddelhistorikk (siste 12 mnd.) eller Legemidler i bruk (LiB)
 • Om pasienten (les mer)
  • Adresse i Folkeregisteret
  • Familie og pårørende registrert av pasienten
  • Registrerte kommunikasjonsvansker
 • Sykdommer registrert av pasienten (les mer)

 

 

Skriv ut denne siden